SKAGEN HAVN LEJLIGHEDER

Cookie og privatlivspolitik

Behandling af personoplysninger

Her kan du læse om Skagen Havn Lejligheders persondatapolitik – herunder hvilke oplysninger vi registrerer om dig, og hvordan vi bruger oplysningerne.

Dine personoplysninger tilhører dig. Skagen Havn Lejligheder er som dataansvarlig både interesseret i og forpligtet til at beskytte de data, som vi har om dig.
I Skagen Havn Lejligheder indsamler og opbevarer vi kun personoplysninger, når det er relevant og nødvendigt. Vi stiller store krav både til sikkerheden af vores IT-systemer og til vores medarbejderes håndtering af persondata, så de indsamlede data altid er beskyttet mest muligt.
Nedenfor kan du læse mere om Skagen Havn Lejligheders persondatapolitik. Du kan bl.a. læse om, hvilke oplysninger vi registrerer om dig, hvordan vi anvender oplysningerne, hvor længe vi gemmer dine oplysninger og om dine rettigheder.
Hvis der er noget særligt, som du skal være opmærksom på ved anvendelse af specifikke serviceydelser fra Skagen Havn Lejligheder, fortæller vi dig om det.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os
Skagen Havn Lejligheder er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vore kontaktoplysninger nedenfor:

Skagen Havn Lejligheder
Østre Strandvej 2
9900 Skagen
Cvr.nr.: 33957645
Telefon: 31335565
Mail: info@skagenhavnlejligheder.dk

Hvis du i øvrigt har spørgsmål til Skagen Havn Lejligheders behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på ovenstående mailadresse.

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?
Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at kunne håndtering din booking af lejligheder, klargøring af lejligheder samt i forhold til den tilhørende afregning for leje og forbrugsafgifter.
Herudover anvender Skagen Havn Lejligheder også dine personoplysninger til at sikre dig en personlig tilpasset kommunikation og til markedsføring af tilbud; jf. valgte cookies – se nedenfor.

Hvad er retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger?
Skagen Havn Lejligheder behandling af dine personoplysninger kræver, at vi har et retsgrundlag (hjemmel). Grundlaget for, at vi må håndtere dine oplysninger som beskrevet ovenfor, er forskelligt afhængig af den enkelte situation. Konkret benytter vi os af følgende grundlag:
• Størstedelen af vores behandling af persondata sker fordi, at det er nødvendigt af hensyn til, at vi kan opfylde vores aftale i forhold til den indgåede lejeaftale; (dvs. ”kontraktlig forpligtelse” iht. EU Persondataforordningen – herefter benævnt GDPR – Artikel 6, paragraf 1, litra b).
• Dernæst har vi i mange tilfælde en pligt eller ret til at behandle persondata i henhold til gældende regnskabslovgivning mv.; (dvs. ”retslig forpligtelse” iht. GDPR Artikel 6, paragraf 1, litra c).
• Kunder hos Skagen Havn Lejligheder kan give et samtykke til, at vi må kontakte dem med relevante tilbud; (dvs. ”samtykke” iht. GDPR Artikel 6, paragraf 1, litra a). Disse samtykker kan altid tilbagetrækkes eller begrænses. Bortset fra kategorien ”nødvendige cookies” placerer vi kun cookies på www.skagenhavnlejligheder.dk efter afgivelse af samtykke.
• Endelig benytter vi i nogle tilfælde reglerne om interesseafvejning, hvor Skagen Havn Lejligheders legitime interesse for behandling af almindelige persondata ikke konflikter med de registreredes grundlæggende rettigheder. Dette gælder f.eks. i forbindelse med brug af vores ”nødvendige” cookies på www.skagenhavnlejligheder.dk mv. (dvs. ”interesseafvejning” iht. GDPR Artikel 6, paragraf 1, litra f).

Hvilke personoplysninger behandler vi?
Vi behandler kun de personoplysninger, som er relevante og nødvendige for, at vi kan varetage dine interesser. Konkret behandler vi følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Almindelige personoplysninger:
• Navn
• Kontaktoplysninger
• Betalingsoplysninger
• IP-adresse

Hvordan indsamler vi dine personoplysninger?
Vi indhenter først og fremmest oplysningerne direkte fra dig selv, når du booker en lejlighed.

Hvem deler vi dine personoplysninger med?
Vores medarbejdere har tavshedspligt om dine forhold og må ikke uberettiget videregive eller udlevere oplysninger.
Vi videregiver kun oplysninger i det omfang, som vi er berettiget/forpligtet til det ifølge lovgivningen, når vi får dit samtykke til det, eller det er legitimt iht. interesseafvejning.
Afhængig af den konkrete situation kan vi videregive dine personoplysninger til f.eks. følgende:
• Databehandlere (dvs. underleverandører) for Skagen Havn Lejligheder, som arbejder efter vores instruks, og som vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med.
• Andre selvstændige dataansvarlige, som vi har indgået aftale med i relation til booking af lejligheder ved Skagen Havn Lejligheder; eks. Booking.com, Hotels.com mv.

Er der modtagere af dine personoplysninger i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi overfører i enkelte situationer dine kontaktoplysninger til databehandlere uden for EU og EØS specifikt i USA.
I alle tilfælde er de pågældende databehandlere underlagt passende sikkerhedsforanstaltninger, som lever op til kravene i GDPR, hhv.:
• I USA er de pågældende databehandlere certificeret ift. ”Privacy Shield”. Pba. Schrems II dommen i sommeren 2020 læner Krifa sig op af gældende vejledninger ift. evt. relevante ekstra tiltag og/eller skærpet risikovurdering af databehandlere, som er amerikansk ejet.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at kunne varetage dine rettigheder og vore pligter iht. gældende lovgivning.
Vi har pt. fastlagt nedenstående retningslinjer for sletning af persondata:
• Personoplysninger indsamlet og anvendt ifm. booking og afregning for leje af lejlighed opbevares i løbende år plus 5 år; jf. gældende regnskabslovgivning.

Din ret til at tilbagetrække eller begrænse dit samtykke
Du har ret til at tilbagetrække eller begrænse det samtykke, som du har givet Skagen Havn Lejligheder. Du kan gøre dette via cookiebanneret på www.skagenhavnlejligheder.dk. Hvis du vælger at tilbagetrække eller begrænse dit samtykke, påvirker dette ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af tidligere givet samtykke. Når du tilbagetrækker eller begrænser dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Hvilke rettigheder har du ellers?
Nedenfor kan du læse om din ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning, indsigelse og dataportabilitet.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os eller følge konkrete anvisninger nedenfor – se kontaktoplysninger først i persondatapolitikken.

Ret til at se dine oplysninger (indsigt):
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til at få rettet oplysninger (berigtigelse):

Du har ret til at få rettet forkerte oplysninger om dig selv. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte. Reglerne er beskrevet i GDPR artikel 16.

Ret til sletning:

Du har ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis det ikke længere er nødvendigt, at vi opbevarer eller behandler dine oplysninger. I nogle tilfælde kan vi dog ikke slette personoplysninger, enten fordi vi er underlagt forskellig lovgivning, eller for at Skagen Havn Lejligheder skal kunne gøre et retskrav gældende. Reglerne er beskrevet i GDPR artikel 17.

Ret til begrænsning af behandling:

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover alene opbevare oplysningerne. Hvis vi skal behandle dem på anden måde, kræver det enten dit samtykke, eller at retskrav kan fastlægges, gøres gældende / forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Reglerne er beskrevet i GDPR artikel 18.

Ret til at protestere (indsigelse):

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. Reglerne er beskrevet i GDPR artikel 21.

Ret til at videregive oplysninger (dataportabilitet):

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og evt. at få overført disse oplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Reglerne er beskrevet i GDPR artikel 20.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder. Find det her www.datatilsynet.dk

Hvem kan du klage til?
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Hvordan gemmer vi oplysninger om brug af vores hjemmeside?
Her kan du læse om, hvilke oplysninger vi registrerer på hjemmesidens brugere, og hvordan vi bruger oplysningerne.

Dine personlige oplysninger er beskyttet

På www.skagenhavnlejligheder.dk tilbyder vi en række services. Du kan fx kontakte os og booke en lejlighed. Her beder vi dig om personlige oplysninger som navn og kontaktoplysninger. Vi beskytter personlige oplysninger ved kryptering gennem sikkerhedsprotokollen SSL, så andre ikke kan se dine data. Vi bruger den sikreste form for kryptering: AES256

Personaliserede budskaber og Cookies
Som et led i at kunne give dig en bedre service, møder vi dig på hjemmesiden med personligt tilrettet indhold.

Vi bruger cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på siden. En cookie er et lille stykke data, som vi gemmer på din enhed. Dette for at sikre, at siden fungerer optimalt, til at huske dine indstillinger, til at gøre din brugeroplevelse mere personlig og til at lave statistik over, hvordan vores hjemmeside bliver brugt. Vi samarbejder også med partnere indenfor sociale medier, annoncering og analyse, så vi kan optimere Skagen Havn Lejligheders markedsføring på sociale medier og andre websites.

Vi placerer først cookies, når du har valgt, hvilke vi må benytte. Du kan til- og fravælge typer af cookies ved at klikke på knapperne i vores cookiebanner.

Vær opmærksom på, at nogle cookies er nødvendige for at få teknikken på hjemmesiden til at virke, ligesom siden måske ikke virker optimalt, hvis du fravælger cookies. Du kan altid ændre eller trække dit samtykke tilbage via cookiebanneret, som kan tilgås via ikonet nederst til venstre på hjemmesiden. Det er dog ikke muligt at fjerne samtykke til kategorien af ”nødvendige” cookies.

Hvis du først tilvælger cookies og sidenhen vælger at fravælge dem, så anbefaler vi at slette de cookies, som allerede er accepteret; se nedenfor.
Cookies er på ingen måde farlig for din computer og kan ikke identificere dig som person, men kun genkende din computer. Disse cookies kan til enhver tid slettes i dine internetindstillinger; se hvordan i dette link. Sådan fjerner du cookies

Løbende forbedring af brugeroplevelsen
Hvis du har valgt at acceptere statistiske cookies, så foretages der en stikprøvevis optagelse af brugeradfærden på www.skagenhavnlejligheder.dk. Disse optagelser anvendes til løbende af forbedre brugeroplevelsen på sitet.

Markedsføring
Skagen Havn Lejligheder annoncerer på www.skagenhavnlejligheder.dk og på andre online medier til personer, der har afgivet samtykke til databehandling.
Brugere på Skagen Havn Lejligheders website identificeres via anonyme cookie ID’er mhp. anvendelse på såvel www.skagenhavnlejligheder.dk samt på andre hjemmesider.

Version 1.0; 15.07.2021

Cookiedeklarationen er leveret af cookieinformation.com.

 

 

Cookiedeklarationen er sidst opdateret d. 19.02.2021

Nødvendige (6)

Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner, såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere optimalt uden disse cookies.
Navn Udbyder Formål Udløb
wordpress_test_cookie skagenhavnlejligheder.dk Understøtter funktionerne i et “Content Management System” til at sikre, at websitet fungerer korrekt. Session
PHPSESSID skagenhavnlejligheder.dk Påkrævet for at websitet kan fungere. Session
__stripe_sid .skagenhavnlejligheder.dk Understøtter websitets tekniske funktioner. 30 minutter
m m.stripe.com Understøtter websitets tekniske funktioner. 2 år
wp_woocommerce_session_xxx skagenhavnlejligheder.dk Understøtter funktionerne i et “Content Management System” til at sikre, at websitet fungerer korrekt. 2 dage
__stripe_mid .skagenhavnlejligheder.dk Understøtter websitets tekniske funktioner. et år

Funktionelle (0)

Vi indsamler oplysninger om dine foretrukne indstillinger og valg på hjemmesiden. Det gør vi for at kunne vise dig den version af hjemmesiden, der passer til dine præferencer. Oplysningerne bliver brugt til at afgøre, hvilken region og sprog du foretrækker, til at vise videoer og andre visuelle elementer på hjemmesiden fx jobsøgning.

Statistiske (0)

Vi indsamler oplysninger om, hvordan du interagerer med hjemmesiden, herunder hvor ofte du besøger siden, og hvilke sider du kigger på. Det gør vi for at kunne optimere design, brugervenlighed og styrke effektiviteten af hjemmesiden. Derudover bruger vi oplysningerne til at give dig personaliseret indhold og udarbejde markedsanalyser.

Marketing (5)

Vi indsamler oplysninger om dine interesser, herunder hvilke sider og annoncer du klikker på, hvilke produkter eller ydelser du viser interesse for, eller køber, på denne og andre hjemmesider. Det gør vi for at kunne vise dig annoncer, der er relevante for dig og dine interesser. For at kunne vise dig målrettede annoncer på denne og andre hjemmesider, samarbejder vi med andre virksomheder, som vi deler oplysninger med. Det kan du læse mere om herunder.
Navn Udbyder Formål Udløb
tk_r3d .skagenhavnlejligheder.dk Bruges til online marketing ved at indsamle oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet. Oplysningerne bruges til at målrette annoncering til brugeren på tværs af forskellige kanaler og enheder. 3 dage
tk_or .skagenhavnlejligheder.dk Bruges til online marketing ved at indsamle oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet. Oplysningerne bruges til at målrette annoncering til brugeren på tværs af forskellige kanaler og enheder. 5 år
tk_ai .skagenhavnlejligheder.dk Bruges til online marketing ved at indsamle oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet. Oplysningerne bruges til at målrette annoncering til brugeren på tværs af forskellige kanaler og enheder. 5 år
tk_qs .skagenhavnlejligheder.dk Bruges til online marketing ved at indsamle oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet. Oplysningerne bruges til at målrette annoncering til brugeren på tværs af forskellige kanaler og enheder. 30 minutter
tk_lr .skagenhavnlejligheder.dk Bruges til online marketing ved at indsamle oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet. Oplysningerne bruges til at målrette annoncering til brugeren på tværs af forskellige kanaler og enheder. et år

Uklassificerede (0)

Uklassificerede cookies er vi i færd med at klassificere sammen med udbyderne af de enkelte cookies.

Dit samtykke gælder for følgende domæner: skagenhavnlejligheder.dk