SKAGEN HAVN LEJLIGHEDER

Betingelser for leje

Alle bookinger på siden foretages direkte med selskabet Skagen Havn Lejligheder, Østre Strandvej 2, 9900 Skagen (CVR: 33957645).

Vi er rigtig glade for at byde jer velkommen i vores dejlige lejligheder. Vi håber, I må få en dejlig ferie og nogle pragtfulde dage på toppen af Danmark. Vi har gjort alt for, at jeres ophold i vores lejligheder bliver så gode og optimale som muligt. For at sikre det har vi lavet nedenstående lejebetingelser, som sikrer, at I får en god oplevelse, når I åbner døren til lejligheden. Vi opfordrer jer derfor til at læse disse betingelser. Hvis I har spørgsmål, står vi klar med hjælp og svar.

Vi ønsker jer en dejlig ferie.

1. Lejemålet
Lejeren som booker lejligheden, betragtes som juridisk ansvarlig for lejeindgåelsen. Lejemålet starter på ankomstdagen kl. 16:00 og slutter på afrejsedagen kl. 10:00.

Kontrakten er bindende for begge parter. Indbetalingen er bindende. En opsigelse af kontrakten kan ske fra udlejers side i tilfælde af force majeure, som for eksempel krig, naturkatastrofer, brand, strejke eller lignende. Man kan under normale omstændigheder ikke forvente ankomst tidligere end det nævnte tidspunkt.

48 timer før jeres ankomst modtager I praktisk information vedr. tjek ind – eksempelvis kode til dør, parkering, leje af sengelinned etc. Informationen sendes via email og SMS.
Bemærk: Der er ingen reception hos Skagen Havn Lejligheder – men vi træffes altid på telefon +45 3133 5565.

2. Benyttelse
a) Lejeren må kun benytte lejligheden til ferieformål, og kun inden for den aftalte lejeperiode og som beskrevet i punkt 1.
b) Lejeren benytter lejligheden sammen med familie eller gæster, og som i alt kun udgør det antal, lejligheden har sengepladser til jf. punkt 5.
c) Lejeren hæfter for sin egen, sin families eller gæsters benyttelse af lejligheden, herunder for beskadiget inventar og løsøre.
d) Benyttelsen omfatter brug af lejligheden og dets inventar og løsøre samt den til lejligheden evt. hørende altan og de til ejendommens indendørs og udendørs faciliteter.
e) Lejligheden skal benyttes på en sådan måde, at det ikke medfører unødig belastning af lejligheden eller lejlighedens inventar eller medfører gener, herunder støjgener eller lugtegener, for de i ejendommen tilhørende lejligheder.

3. Antal personer, husdyr og rygning
Der må i huset bo maksimalt det antal personer, lejligheden er dimensioneret efter jf. lejlighedsoversigten. Får man overnattende besøg udover antallet af sovepladser, er lejer selv ansvarlig for at medbringe ekstra feltseng m.m. Husdyr er ikke tilladt i lejlighederne. Det gælder også husdyr, der eventuelt medbringes af besøgende. Der er total rygeforbud i lejlighederne og i Skagen Havn Lejligheders kompleks. Det gælder også rygning med e-cigaret.

4. Skader, fejl og mangler
I lejligheden findes en komplet inventarliste, som omfatter alt undtagen møbler og hvidevarer. Lejer bedes ved sin ankomst sikre, at alt inventar på listen faktisk er tilstede. Hvis der mangler inventar, skal udlejer kontakte kontaktpersonen i Skagen. Anmeldelse af skader og reklamationer fra forrige lejer eller ved lejestart skal omgående ske til udlejer eller dennes kontaktperson i Skagen, dog senest dagen efter ankomst. Skader/mangler meldt ved afrejsen berettiger ikke til afslag, erstatning m.v.

Lejer er ansvarlig for lejligheden og dets inventar i hele lejeperioden. Hvis det skulle ske, at et eller andet går i stykker, skal det straks meddeles til udlejer eller dennes kontaktperson i Skagen. Ikke anmeldte skader, som er opstået i lejeperioden og forårsaget af lejlighedens beboere eller dennes besøgende og gæster, opkræves uden varsel evt. med yderligere krav om dækning af tab og omkostninger for Skagen Havn Lejligheder eller efterfølgende lejer. Hvis udlejer i lejeperiode konstaterer skader, hærværk eller væsentlig misligholdelse i øvrigt af det lejede, er Skagen Havn Lejligheder eller dennes kontaktperson i Skagen berettiget til uden varsel og uden erstatning til lejer at kræve lejer udsat af det lejede.

Ved fejl og mangler på lejlighedens tekniske installationer kontaktes udlejer eller dennes kontaktperson i Skagen, der formidler kontakt til fagmand/montør for reparation af disse installationer. Der kan være leveringstid af eventuelle reservedele m.v. og udlejer er ikke forpligtet til at genhuse eller give erstatning eller reduktion for opståede fejl. Affald (bleer, bind m.v.) må ikke smides i toilettet. Eventuel forstoppelse i afløbskanalen skal straks meddeles til udlejer eller dennes kontaktperson i Skagen. Lejer hæfter for selvforskyldte forstoppelser. Vi gør opmærksom på, at der vil være inspektion af lejligheden på afrejsedagen.

5. Rengøring
Lejlighed og inventar skal afleveres i samme stand som ved modtagelsen. Daglig rengøring og oprydning af lejligheden påhviler lejer i lejeperioden. Lejligheden skal være ryddet op og afleveres pæn og ordenlig ved afrejse. Der forventes, at lejer afleverer en normal pæn lejlighed uden skader og opryddet, så efterfølgende slutrengøring kan ske problemfrit. Lejer skal støvsuge gulve og tæpper efter behov. Køkken og badeværelse skal være rengjort. I køkkenet skal al opvask være foretaget og servicet sat på plads, der rengøres komfur, ovn, køleskab og borde. I opholdsrum aftørres borde m.m. Ommøblering accepteres ikke. Såfremt ovenstående ikke finder sted, forbeholder udlejer sig muligheden for at sende merudgift til rengøringsselskab videre til lejer.

Det er strengt forbudt at slå søm i væggene eller for den sags skyld udføre andre kosmetiske ændringer i lejlighederne. Hvis lejer efterlader lejligheden utilstrækkelig rengjort eller ryddet op, kan udlejer uden varsel opkræve ekstra gebyr for rengøring og oprydning. Udlejer forpligter sig til at dokumentere påstanden om utilstrækkelig rengøring eller oprydning via billeddokumentation.

6.1. Obligatorisk slutrengøring
For at sikre at vores gæster altid vil møde en toprengjort lejlighed, skal der betales for slutrengøring af lejligheden. Det betyder, at du som lejer altid er sikker på, at lejligheden har været gennemgået og 100 % rengjort, inden du overtager den. Obligatorisk slutrengøring er derfor en del af totalprisen.

7. El, vand og varme
I lejeprisen er indeholdt betaling for el, vand og varme. Det forudsættes, at der ikke bor flere i lejligheden, end lejligheden er dimensioneret til. Der forudsættes et normalt forbrug af el, vand og varme sammenholdt med antal personer og årstid ud fra norm og standard. Hvis el, vand eller varme forbrug afviger fra normal norm og standard, kan udlejer opkræve yderligere betaling for det mod forevisning af dokumentation af merforbrug. Hver lejlighed har separate måleenheder.

8. Hvad bør du selv medbringe?
Sengelinned inkl. 2 stk. håndklæder kan lejes på stedet for 100,- per person – eller medbringes. Derudover bør viskestykker, ekstra opvasketabs, håndsæbe og ekstra toiletpapir medbringes. Evt. barnestol, barneseng, barnedyner og barnebestik bør ligeledes medbringes.

9. Kode til døren
Kode til døren fremsendes pr. email og SMS før tjek ind. Koden er unik og kun aktiv i det tidsrum jeres booking gælder.

10. Tekniske udstyr i lejligheden
I lejligheden findes gratis WIFI i hver lejlighed. Koden til WIFI findes i lejligheden. Der findes TV i lejlighederne med de mest gængse danske TV kanaler. Af hårde hvidevarer indeholder lejlighederne emhætte, komfur med ovn, køleskab med mindre fryseskab, mikrobølgeovn, kaffemaskine, brødrister, el-vandkoger, opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler.

11. Accept af lejebetingelser og leje
Ved booking af lejligheden reserveres lejligheden i første omgang. Herefter sender Skagen Havn Lejligheder faktura og lejebetingelser via e-mail til lejer. Bookningen er først endelig, når lejen er betalt. Ved betaling af leje, accepteres bookningen og samtidig de udleverede gældende lejebetingelser.

12. Generelt
Lejligheden er af Skagen Havn Lejligheder forsikret mod brand. Ting- og personskadeforsikring for lejer er ikke tegnet.
Ved uoverensstemmelser mellem lejer og udlejer med hensyn til lejeforhold gælder sædvanlig dansk retspraksis.

13. Klagemulighed
En klage over en tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning på www.forbrug.dk.

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives på Europa-Kommissionens klageportal. Hvis du indgiver en klage, skal du angive vores e-mail adresse info@skagenhavnlejligheder.dk.

Har du yderligere spørgsmål?
Du er altid velkommen til at kontakte os på info@skagenhavnlejligheder.dk, hvis du har yderligere spørgsmål.

Betalingsprocedure
Ved booking online, via vores bookingsystem, betaler du for lejen, når du gennemfører bookingen. Din booking er derfor endelig bekræftet, når betalingen er gennemført online.

Ved booking pr. telefon eller email sendes betalingslink til ønsket e-mailadresse. Bookingen er først endelig bekræftet, når betaling via betalingslinket er gennemført.

Afbestilling
Lejer kan til enhver tid annullere lejemålet i henhold til følgende regler: Lejer skal meddele annulleringen skriftligt til Henriette From (info@skagenhavnlejligheder.dk). Annulleringen er gyldig fra den dag, den er værten Henriette From i hænde. Ved annullering gælder følgende:

  • Ved annullering indtil 30 dage før lejemålets påbegyndelse tilbagebetales fuld indbetalt beløb.
  • Ved annullering mindre 30 dage før lejemålets påbegyndelse, har lejer intet krav på tilbagebetaling af indbetalt leje.

Afrejse før lejeforholdet er afsluttet uden forudgående aftale med udlejer, og på baggrund af reklamationer som ikke er anerkendt af udlejer, sker på egen regning. Lejer har ikke krav på erstatning eller lejenedsættelse.